Ordlista för aktiehandel – A

Det finns en mängd ord och begrepp inom aktiehandeln som man kanske inte alltid förstår. Här kommer en ordlista med de mest vanliga orden och begreppen.

A-aktie

Är den typ av aktier som har högst röstvärde på en bolagsstämma. Det finns även B- och ibland C-aktier och dessa har inte samma höga röstvärde på stämman.

Aktie

En aktie är helt enkelt en ägarandel i ett aktiebolag.

Aktiebolag

Aktiebolag är en ägarform för företag där delägarna inte har personligt ansvar för företagets skulder.

Aktiebrev

Ett aktiebrev visar vem som äger en eller flera av aktiebolagets aktier. Om man är aktieägare kan man begära att aktiebolaget ger ut ett aktiebrev för de aktier du äger. Aktiebrev ska vara ställda till en person.

Aktiefond

En aktiefond är en fond som man kan köpa andelar av. Denna fond placerar sen sina pengar i aktier.

Aktieindex

Aktieindex är ett index för att mäta utvecklingen av ett utvalt antal aktier.

Aktiekapital

Aktiekapitalet är summan av det nominella värdet av alla aktier i ett bolag har.

Aktieportfölj

En aktieportfölj är alla de aktier du innehar. Att det heter portfölj beror på att förr fick man alltid ett fysiskt aktiebrev i handen. Detta brev skulle sedan förvaras någonstans och ofta hade man dem i just en portfölj.

Aktiespararna

Benämning för organisationen Sveriges Aktiesparares Riksförbund.

Aktieutdelning

Aktieutdelning är den del av ett aktiebolags vinst som betalas ut till aktieägarna. Detta görs med ett visst värde per aktie.

Avkastning

I aktiesammanhang är avkastningen den vinst man gör på en aktieplacering. Det kan både vara den vinst man får vid en försäljning av aktien eller den utdelning man kan få på aktien.

Avräkningsnota

Avräkningsnota är en form av kvitto för en aktieaffär. Detta kan gälla köp eller försäljning av en eller flera aktier. Kan även benämnas diskontnota och arbitragenota.

Avräkningsdag

Avräkningsdag är den dag när bolagets aktiebok stäms av. Alla som var aktieägare den dagen har rätt att vara med på bolagsstämma, har rätt till aktieutdelning och till exempel vara med i en nyemission.